Steun ons en help Nederland vooruit

Vereniging

D66 Amsterdam Nieuw-West is ook actief op Facebook en Twitter!

Fractie

De D66-fractie kunt u bereiken op fractie@d66amsterdamnieuwwest.nl.
Momenteel is er geen fractie is Nieuw-West.

Postadres:

Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West
t.a.v. D66-fractie Nieuw-West
Postbus 2003
1000 CA Amsterdam

Wethouder

Ronald Mauer, D66-portefeuillehouder in het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-West, is te bereiken via r.mauer@amsterdam.nl.

Voor een afspraak komt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat: (020) 25 36100.

Postadres:

Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West
t.a.v. Ronald Mauer
Postbus 2003
1000 CA Amsterdam

Vereniging

Het bestuur van D66-afdeling Nieuw-West kunt u bereiken op bestuur@d66amsterdamnieuwwest.nl.

Postadres:

Bestuur D66 Amsterdam Nieuw-West
Postbus 2003
1000 CA Amsterdam

Laatst gewijzigd op 13 december 2021