Steun ons en help Nederland vooruit

Hilde Soldaat-van Stelten

Stadsdeelcommissielid Slotervaart (tot 2019)

Amsterdam

Sinds november 2014 woon ik in Slotervaart en ik voelde me er vanaf de eerste dag thuis. De Staalmanpleinbuurt is mijn buurt en #NieuwWest is mijn stadsdeel. Door grote bouwprojecten in Slotervaart komen er in korte tijd veel nieuwe bewoners bij. Ik merk dat nieuwe en oude bewoners weliswaar vreedzaam naast elkaar leven, maar vaak weinig contact hebben met elkaar. Daarom wil ik inzetten op meer verbinding met behulp van lokale initiatieven.”

Ook in de bestrijding van #eenzaamheid (“een groot verborgen probleem”) spelen buurtinitiatieven een cruciale rol, vindt Hilde. “Daarnaast heb ik in gesprekken met bewoners gemerkt dat er grote behoefte is aan meer handhaving, bijvoorbeeld op het gebied van #zwerfvuil, maar ook om het gevoel van veiligheid te vergroten. Tot slot heb ik als geschiedenis-docent altijd speciale belangstelling voor #onderwijs

 

Meer van Hilde Soldaat-van Stelten