Steun ons en help Nederland vooruit

Shiva Autar

Bestuurslid Algemeen: Communicatie & Fysiek

In 2015 verhuisde ik naar Amsterdam en naar Nieuw-West, beide voor mij destijds volstrekt onbekend. Ik ben van de stad gaan houden en de stad heeft mij de ruimte gegeven om te kunnen ontwikkelen. In rap tempo heb ik Nieuw-West zien veranderen en het stadsdeel verandert nog steeds hard, in ruimte, nieuwe inwoners en de stedelijke invulling. Vanuit mijn werk- en studieachtergrond zie ik dan ook veel kansen in Nieuw West waar D66 een rol in kan spelen, met name op het vlak van ruimtelijke kwaliteit en stedelijke invulling. Dit komt de uiteindelijke beleving en aantrekkelijkheid, gevoel van veiligheid en de leefbaarheid van ons stadsdeel voor al haar inwoners en die van Amsterdam ten goede.