Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 april 2018

Meer aandacht voor kunst in de openbare ruimte

Op 14 maart werd het plan voor het invoeren van een ‘stadscurator’ voor kunst in de openbare ruimte, besproken in de gemeenteraad. Wie kunst in de openbare ruimte zegt, zegt natuurlijk Nieuw-West. Tijd dus, vonden Urban Art Now en D66 Nieuw-West, om samen te kijken wat zo een stadscurator voor ons stadsdeel kan betekenen.

 Buiten is het dik in de min-graden maar binnen zitten we omgeven van prachtige kunst, die nog maar een paar maanden geleden ook te bewonderen was tijdens het Urban Art Festival. De kunst is bedoeld om niet te vergeten waar we het vanavond over hebben: kunst in de openbare ruimte. Lene Grooten is DUO-raadslid voor GroenLinks en heeft in juni 2016 een initiatiefvoorstel ingediend om een stadscurator in te voeren in Amsterdam. Er werd meteen positief gereageerd door alle partijen in de gemeenteraad. Maar wat wordt het takenpakket van deze stadscurator eigenlijk? En waarom kunst in de openbare ruimte?

Het antwoord op die laatste vraag is makkelijker gegeven dan dat op de tweede. Kunst in de openbare ruimte is namelijk een nogal ondergesneeuwd kindje hier in Amsterdam. Het hoort niet bij een museum, of de gemeente en dus voelt niemand zich er verantwoordelijk voor. Voor je het weet haalt de stadsreiniging dan zo maar een echte Bansky van de muur – waarvan prijzen in galeries oplopen tot duizenden euro’s.

Dan die andere vraag: waar gaat hij of zij zich mee bezig houden? Iris Dik werkt als kunstadviseur en (urban) curator aan gebiedsgerichte culturele programma’s en aan projecten in de publieke ruimte. Ook in Nieuw-West, en zij ervaart geregeld hoe moeilijk het kan zijn om medewerking van de gemeente Amsterdam te krijgen om een project te realiseren. Ook nu weer bij een samenwerking met het Van Eesterenmuseum om een beeldentuin te creëren. Men heeft geen kennis en kunde in huis als het gaat om kunst in de openbare ruimte. Er is geen geld en helaas ook geen lef om plekken aan te wijzen om deze kunstvorm mogelijk te maken.

Ook Ronald Mauer, bestuurder van D66 in Nieuw-West met als portefeuille kunst en cultuur, kan dit deels beamen. Hoewel er in Nieuw West nu eindelijk één (ambtelijk) aanspreekpunt met kennis van zaken is, blijft geld lastig omdat de stadsdelen geen budget hebben.

Tijdens het gesprek komen er een hoop taken voor de curator langs: belangenbehartiging, kennisinstelling, vraagbaak, verbinder, conservator.. Dat laatste punt is vooral iets dat Anouk Piket voorstaat; zij is eigenaar van Reflexo on Urban Art, een internationaal street art platform. Veel kunst verdwijnt snel en dat is zonde. Iedereen zou toegang moeten hebben tot een databank – en daar ook zelf iets aan toe kunnen voegen als zij iets tegenkomen op straat. Daarnaast denkt zij dat de stadscurator ook iemand zou moeten zijn waar artiesten zelf hun plannen aan voor kunnen leggen. Een faciliterend en onafhankelijk instituut dat ook de kunstenaars vertegenwoordigd naar de overheid.

Met al die plannen is het maar goed dat de stadscurator waarschijnlijk een stadscuratorium wordt, met meerdere mensen die verschillende rollen kunnen vervullen. Want rollen en ideeën genoeg – zeker vanuit Nieuw-West!

Het gehele verslag van het debat kunt u hier terugvinden.