Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 november 2017

D66 wil meer aandacht voor seksuele intimidatie

Wat wordt er in de praktijk gedaan aan seksuele intimidatie op straat in Amsterdam? De D66-fractie in Nieuw-West heeft hier vragen over gesteld aan het stadsdeelbestuur, in navolging van vergelijkbare vragen die eerder zijn gesteld door D66 West.

Wereldwijd hebben miljoenen vrouwen de afgelopen weken hun eigen ervaringen met seksueel ongewenst gedrag gedeeld op social media via de hashtag #MeToo. Cijfers over seksuele intimidatie laten zien dat dit overal voorkomt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek in 2016 onderzoek laten doen onder vrouwen in Amsterdam. Van de ruim duizend ondervraagde vrouwen geeft 59% aan het afgelopen jaar te zijn geconfronteerd met een of meer vormen van (seksuele) straatintimidatie, bijvoorbeeld doordat ze zijn nagefloten, nagesist, nageroepen, agressief om seks gevraagd, achterna gelopen, betast of in het nauw gedreven. Onder vrouwen van 15 tot 34 jaar is dit zelfs 83%. Er is indertijd ook stedelijk beleid ontwikkeld om dit tegen te gaan.

“Dit is natuurlijk onacceptabel gedrag”, zegt Jeroen Mirck van de D66-fractie in Nieuw-West. “Aangezien het nog steeds aan de orde van de dag is, stellen wij vragen over dit probleem. We willen weten hoe vaak seksuele intimidatie van vrouwen, maar ook mannen, voorkomt op straat in Nieuw-West. Wat doen stadsdeel en politie concreet om seksuele intimidatie op straat tegen te gaan?”

D66 vindt het belangrijk dat seksueel grensoverschrijdend gedrag deel uitmaakt van de seksuele voorlichting op scholen in Nieuw-West. Mirck: “Wij willen graag van het bestuur weten op hoeveel scholen in Nieuw-West seksuele voorlichting wordt gegeven, onder meer samen met COC.”

Ook vraagt D66 aan het stadsdeelbestuur in hoeverre er overleg is met politie, scholen, COC en Stichting Aanpak Overlast Amsterdam over optreden tegen seksuele intimidatie van vrouwen. “Wat ons betreft worden er afspraken gemaakt om straatcoaches seksuele intimidatie van vrouwen op straat actief te laten aanpakken, bijvoorbeeld door dit thema onderdeel te maken van de straatcoach-academie.”