Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 november 2017

D66 stelt vragen over festivalterrein Westpoort

D66 is verbaasd dat de provincie een brief heeft gestuurd naar Amsterdam met de boodschap dat festivalterrein ‘Park N1’ bij Sloterdijk niet past binnen de onderlinge afspraken. ‘Komt spreiding van evenementen hierdoor in gevaar?’

D66-fractielid Jeroen Mirck heeft hier vragen over gesteld in de bestuurscommissie van 1 november. ‘Hoe kan het dat dit terrein nog niet is afgestemd met de provincie, zoals commissaris van de koning Johan Remkes schrijft in zijn brief? Dit verbaast ons, want stadsdeel Nieuw-West maakt zich al hard voor dit festivalterrein sinds medio 2015, toen we per motie natuurgebied De Oeverlanden hebben geschrapt als evenementenlocatie.’

Remkes schrijft in zijn brief dat de provincie het bevoegd gezag is in het deel van het havengebied waar festivalterrein N1 zich bevindt. D66 bestrijdt dit, want het terrein bevindt zich in stadsdeel Nieuw-West. Het Dagelijks Bestuur geeft de sociaal-liberalen hierin gelijk.

Op de vraag van D66 of bedrijven in Westpoort vrezen dat het festivalterrein hun bedrijfsvoering belemmert (zoals Remkes schrijft), antwoordt het DB dat de meeste ondernemers geen bezwaren laten horen. Anders ligt dit voor het recreatieschap Spaarnwoude en omliggende gemeenten.

D66’er Mirck heeft ook vragen gesteld over hoe de inspraak met omwonenden is verlopen. Het Dagelijks Bestuur geeft aan dat die communicatie veel beter had gekund en dat dit voortaan extra aandacht krijgt. Verder is inmiddels een afspraak gemaakt met de provincie: op 21 november gaat het evenementenbureau van de gemeente in gesprek over het festivalterrein op Westpoort.