Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 augustus 2017

Kandidaat voor de stadsdeelcommissie? Meld je aan!

In de gemeenteraadsvergadering van 15 februari 2017 is het hoofdlijnenbesluit Bestuurlijk Stelsel 2018 aangenomen. Dit betekent dat tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 leden voor de nieuwe stadsdeelcommissies gekozen zullen worden.

Een van de taken van de nieuwe stadsdeelcommissies wordt het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Dagelijks Bestuur (DB) in de stadsdelen. Het DB zelf wordt in de toekomst niet meer gekozen door de burgers maar als verlengd bestuur door het college aangewezen. In stadsdeel Nieuw-West komt er één DB (van 3 personen) dat namens het college bevoegdheden gaat uitvoeren. De stadsdeelcommissie Nieuw-West wordt samengesteld uit vier gebieden: Osdorp (4 leden), De Aker/Sloten/Nieuw-Sloten (4 leden), Slotervaart/Sloterplas/Sloterpark (4 leden), Geuzenveld/Slotermeer (4 leden), De stadsdeelcommissie zal in totaal dus bestaan uit 16 leden.

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop men zich als betrokken burger verkiesbaar kan stellen voor de nieuwe stadsdeelcommissies. Een van de mogelijkheden is kandidaatstelling namens D66 Amsterdam Nieuw-West. Onze eigen leden kunnen immers het gedachtegoed en de idealen van D66 het beste vormgeven en uitdragen. Tijdens de deelafdelingsvergadering van 5 september 2017 komen alle relevante aspecten van de nieuwe stadsdeelcommissie langs: taken/verantwoordelijkheden, gewenst profiel van kandidaten, de verkiezingsprocedure, vergoedingen, tijdlijnen etc.

Indien u overweegt om een bijdrage te leveren aan de lokale democratie, nodigen wij u hierbij uit om contact op te nemen met het bestuur van D66 Amsterdam Nieuw-West via e-mailadres
info@d66amsterdamnieuwwest.nl. Wij komen graag in contact met geïnteresseerden!