Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 juni 2017

Steun voor D66-pleidooi tegen verkoop lachgas

Na vragen van D66 onderneemt stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud van Nieuw-West actie tegen de verkoop van lachgas. Jongeren gebruiken lachgas-patronen als partydrug. De stadsdeelbestuurder pleit nu voor een leeftijdgrens om deze patronen te mogen kopen.

D66 kaartte het probleem aan in de bestuurscommissie van Nieuw-West. “De gemeente moet optreden tegen verkopers van lachgas in woonwijken”, aldus D66-fractielid Jeroen Mirck. Hij ontving klachten van bewoners uit Geuzenveld, vlakbij sportpark De Eendracht. “Zij melden ons dat een verkoper met ventvergunning en alle juiste papieren lachgas-ballonnen aanbiedt in de wijk. Handhaving en politie kunnen formeel niets doen, maar de bewoners vinden dit echt onacceptabel.”

Het probleem speelt in de hele stad en ook elders. Jongeren gebruiken lachgas-patronen voor slagroomspuiten om high van te worden. Ze ademen de lachgas in via een ballon. Lachgas verkocht in ballonnen valt sinds juli 2016 onder de Warenwet en niet meer onder de Geneesmiddelenwet. De Voedsel- en Warenautoriteit is van mening dat het gezondheidsrisico beperkt is.

“In de praktijk kan lachgas wel degelijk gevaarlijk zijn, want jongeren gebruiken het vaak in veel te grote hoeveelheden”, zegt Mirck, verwijzend naar de vele capsules op parkeerplaatsen en andere hangplekken in de stad. “Verkoop van lachgas is niet verboden, maar het is wel degelijk een gevaar voor de volksgezondheid, omdat jongeren de gevaren vaak niet overzien. Zo kan overmatig gebruik, zeker als dat zonder ballon gebeurt, leiden tot hersenletsel.”

In reactie op de vragen van D66 heeft Baâdoud toegezegd het probleem aan te kaarten bij het ministerie van VWS en het college van B&W. Daar heeft hij nu de vraag neergelegd om te onderzoeken of een leeftijdsgrens kan worden ingesteld voor de verkoop van lachgas.

Wat D66 betreft hebben ook stad en stadsdeel een eigen verantwoordelijkheid, namelijk op het gebied van handhaving en voorlichting. Mirck: “Ga met jongeren in gesprek en wijs hen op de gevaren van lachgas. Handhaven kan ook prima, want je rotzooi zomaar op straat gooien is gewoon strafbaar.”