Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 2 april 2017

Ledenvergadering op 11 april van D66 Nieuw-West

Op woensdag 11 april 2017 organiseert D66 Nieuw-West weer een algemene ledenvergadering. U bent van harte welkom vanaf 20:00 uur bij Coffeemania op Plein ’40-’45. Uiteraard zullen we de Kamerverkiezingen nabespreken en een vooruitblik werpen op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 

Op de agenda staat onder andere de verkiezing van een nieuwe bestuursvoorzitter. Je verkiesbaar stellen voor deze functie kan nog tot uiterlijk zondag 9 april. Doe dat door een email te sturen naar info@d66amsterdamnieuwwest.nl.

Deelname verkiezingen voor de adviescommissies 2018
In 2018 verandert het bestuurlijk stelsel van de gemeente Amsterdam. In de stadsdelen komt een dagelijks bestuur dat wordt benoemd door het college. Daarnaast worden er per stadsdeel adviescommissies ingesteld. De leden hiervan worden via directe verkiezingen per gebied gekozen. Stadsdeel Nieuw-West wordt in vier gebieden verdeeld:
– Geuzenveld/Slotermeer/Sloterdijken
– Osdorp
– Slotervaart
– De Aker/Sloten/Nieuw Sloten

D66 Amsterdam Nieuw-West wil meedoen aan de verkiezingen voor de adviescommissies 2018. Daarvoor wordt op de ledenvergadering van dinsdag 11 april een deelnamebesluit genomen.

Agenda en stukken
Agenda 11-04-2017.
Functieprofielen bestuurskandidaten
D66 NW Deelnamebesluit-GR gebieden 2018 
Profiel lijsttrekker en kandidaten D66 Amsterdam Nieuw-West 2018

De overige stukken (conceptnotulen ALV 17 januari 2017 en de Jaarrekening 2016) zijn via email naar u verzonden.

Na de ledenvergadering begeven wij ons naar de bar waar vanaf 21:30 uur een kleine borrel zal zijn.

Komt allen en beslis mee!

Namens het bestuur,

Gerhard Top
Albert van Marwijk Kooy
Adel Tolba
Hilde van Stelten
Paddy Tomesen
Nienke Jansen
Arif Çolakkadioğlu