Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 31 oktober 2016

Nieuw-West stuurt brief aan wethouder over tram 14

Het dagelijks bestuur van Nieuw-West stuurt een brief aan wethouder Litjens om bezwaar te maken tegen de voorgestelde opheffing van tram 14 en de al ingevoerde inkorting van buslijn 21. Het voorstel van D66 om een brief te schrijven kreeg unanieme steun.

Dit is de uitkomst van de politieke vergadering van woensdag 26 oktober, waar het stedelijke vervoersplan 2018 van de GVB werd besproken. Dagelijks bestuurder Erik Bobeldijk meldde dat hij samen met de zes andere stadsdelen in gesprek gaat met de wethouder over dit plan. In zo’n gesprek heeft elk stadsdeel beperkte spreektijd, dus stelde D66-fractielid Jeroen Mirck voor om de wethouder ook nog apart een brief te sturen met een uitgebreide toelichting van alle bezwaren uit Nieuw-West.

“Zo’n officiële brief legt extra gewicht in de schaal”, zegt Mirck. “Het is belangrijk dat de Centrale Stad goed op de hoogte is van onze argumenten. Het Vervoersplan richt zich met name op de Noord/Zuid-lijn, maar daarbij lijken de oost/west-verbindingen een beetje onder te sneeuwen. Dat is een slechte zaak voor het openbaar vervoer in met name Nieuw-West.”

‘Fijnmazig openbaar vervoer behouden’

Ook andere fracties pleitten ervoor om Litjens een brief te sturen. Die brief schrijven is ook niet veel werk, want Bobeldijk had al een notitie geschreven voor de bestuurscommissie. Daarin worden tram 14 en bus 21 expliciet genoemd. Het Dagelijks Bestuur pleit in deze notitie voor ‘het behoud van fijnmazigheid en daarmee de toegang tot openbaar vervoer op een acceptabele loopafstand’. De ‘lus’ van bus 21 kan worden gered door de lijn uit de Hoofdinfrastructuur te halen, waardoor bewoners nooit verder dan 400 meter van een halte mogen wonen. Deze notitie wordt nu als brief verstuurd aan de wethouder.

Mirck: “Als bestuurscommissie is het onze taak om bezwaar te maken tegen stedelijk beleid dat slecht uitpakt voor ons stadsdeel. Dat hebben we ook gedaan bij de forse bezuinigingen op de stadsdelen. Met succes, want eind oktober is bekend geworden dat die bezuiniging structureel wordt gehalveerd.”