Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 juni 2016

D66 blikt terug op twee jaar bestuurscommissie

Het is ruim twee jaar geleden dat D66 een grote overwinning boekte bij de verkiezingen in Amsterdam. Sindsdien zit de partij met 14 personen in de gemeenteraad en met vier wethouders in het college van de stad. Ook in stadsdeel Nieuw-West kwam D66 opnieuw in het bestuur. De fractie blikt terug op twee jaar bestuurscommissie: ‘Waarvoor hebben wij ons hier de afgelopen twee jaar ingezet?’

Stadsdeel Nieuw-West bouwt onder leiding van D66-bestuurder Ronald Mauer duizenden nieuwe woningen per jaar. Speciale aandacht is er voor jongeren en studenten, maar ook wordt er gebouwd voor sociale huur en modale inkomens. Daarnaast telt Nieuw-West de meeste creatieve broedplaatsen van heel Amsterdam, wat goed is voor de sfeer en diversiteit. Mauer: ‘Groen is ook belangrijk, getuige onze inzet voor stadslandbouw in de Tuinen van West. ik vergelijk het stadsdeel met de sterk opkomende wijk Kreuzberg in Berlijn, die bruist van de activiteiten.’

Aandacht voor verschillen

Dit deel van Amsterdam is een smeltkroes van culturen, die elkaar niet altijd even goed verstaan. Integratie is daarbij de sleutel, waarbij naast participatie ook emancipatie heel belangrijk is. Daar hoort eveneens voorlichting bij over de onderlinge verschillen. D66 zet zwaar in op acceptatie van homoseksualiteit. ‘Tegelijk maken we een vuist tegen racisme en discriminatie’, zegt buitengewoon commissielid Stephanie Eger. ‘Zo kreeg D66 brede steun in Nieuw-West voor het voorstel om mee te doen aan de landelijke campagne ‘Onderhuids’ tegen racisme.’

Evenementen zorgen voor levendigheid in Amsterdam, maar kunnen ook overlast geven. D66 pleit voor een goede balans en goede handhaving. ‘Wij zijn voorstanders van reuring, maar wel de juiste reuring’, aldus fractievoorzitter Willem van Ham. ‘Het natuurgebied De Oeverlanden leent zich niet voor grote festivals, dus waren wij een van de initiatiefnemers van een motie om dit te verbieden. Tegelijk willen wij grote evenementen verleiden om naar Westpoort te verhuizen. Reuring vraagt ook om spraakmakende lokale cultuur en een groene, levendige Sloterplas met aantrekkelijke horeca. Ook daar hebben we ons voor ingezet, zoals de verbouw van Café Oostoever.’

Participatie en buurtadoptie

D66 hecht veel belang aan bewonersparticipatie. ‘Daarom hebben wij ons hard gemaakt voor een jongerenadviescommissie’, zegt bestuurscommissielid Jeroen Mirck. ‘Ook pleiten wij voor behoud van regiegroepen, waarin bewoners beslissen over buurtinitiatieven. Onmisbaar zijn verder de gebiedsplannen (waar wij bewoners actief over laten meepraten) en de Huizen van de Wijk. D66 wil zelfs een stap verder gaan door alle politici in Nieuw-West een buurt te laten adopteren. Daarmee worden zij letterlijk het aanspreekpunt van bewoners en verkleinen we de afstand tussen burger en politiek.’

Er zijn nog veel meer zaken waar D66 zich hard voor maakt. Wil jij meedenken of heb je ideeën voor de komende twee jaar en daarna, neem dan contact met ons op.