Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 mei 2016

Gemeente Amsterdam wijst AZC toe aan Nieuw-West

De gemeente Amsterdam heeft op 12 mei twee ‪stedelijke ‎AZC‬-locaties bekendgemaakt: de Bijlmerbajes in Oost en de voormalige ALO op sportpark Ookmeer in Nieuw-West. Als grootste gemeente van Nederland heeft Amsterdam een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om de vluchtelingenopvang, vindt de D66-fractie in Nieuw-West. Tegelijk is het belangrijk om bewoners hier zorgvuldig over te informeren. Daarom is er op vrijdag 20 mei door de gemeente een bewonersavond gepland voor omwonenden in Nieuw-West. ‬‬

Nieuw-West loopt voorop als het gaat om integratie van statushouders (vluchtelingen met een toegewezen verblijfsstatus). Bij het nieuwe project Startblok wonen zij op hetzelfde terrein als studenten en werken ook samen. D66 vindt participatie eveneens belangrijk voor nieuw ingestroomde vluchtelingen. Daarom is het wenselijk om nabij de oude ALO studenten- of jongerenwoningen te bouwen, waardoor participatie en zinvolle dagbesteding samen tot stand komen. Tegelijk houden we volop aandacht voor de gevolgen voor de kwetsbare omliggende wijken.

Het tijdelijke asielzoekerscentrum aan de Willinklaan is bestemd voor 800 vluchtelingen gedurende een periode van tien jaar. Het COA wil deze locatie openen in het tweede kwartaal van 2017. Tijdens de bewonersavond op 20 mei geven ‪‎COA‬, wethouder Eric van der Burg en het DB van Nieuw-West nadere informatie‬. Ook de fracties van de bestuurscommissie zullen daar aanwezig zijn om met omwonenden in gesprek te gaan over de rol die Amsterdam als grote, diverse stad speelt in de landelijke vluchtelingenopvang.‬‬

D66-fractie Amsterdam Nieuw-West