Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 april 2016

Werkbezoek Dehlia Timman aan Meerkunners in Nieuw-West

D66-raadslid Dehlia Timman was afgelopen week op bezoek in Nieuw-West. Niet zo maar, maar om een kijkje te nemen bij de succesvolle Meerkunners en Studiezalen. Mooie en effectieve initiatieven die als het aan D66 Nieuw-West ligt straks in de hele stad uitgerold worden.

De middag begon op de Slotermeerschool. Leerlingen en leraren waren er helemaal klaar voor om naast Timman ook DB’er Ronald Mauer en buitengewoon bestuurscommissielid Stephanie Eger (beide D66) meer te vertellen en vooral ook te laten zien. De kern van de aanpak is om leerlingen beter kunnen dan ze nu doen – de ‘meerkunners’ – een extra zetje in de rug te geven. Dit gebeurt door na schooltijd extra onderwijs aan te bieden.

Behalve extra aandacht voor taal en rekenen, is er ook aandacht voor vaardigheden. Zo vertellen meerdere kinderen dat ze het lastig vonden om te plannen en nu een agenda hebben en weten hoe ze die goed moeten gebruiken. Maar naast de kinderen worden ook de ouders actief betrokken, zodat er vanuit thuis goede ondersteuning komt. Op de vraag wie er volgend jaar weer mee wil doen, steken alle kinderen enthousiast hun vinger op. Een beter teken is er niet!

Waar de Meerkunners-aanpak gericht is op de basisschool, worden de studiezalen georganiseerd voor middelbare scholieren. De D66’ers gaan op bezoek bij het Hervormd Lyceum West. Daar vertelt de rector eerst over de mooie toekomstplannen van de school. Doel is om een evenwichtige leerlingenpopulatie te krijgen en met het nieuwe programma “Hallo wereld” een vorm van onderwijs neer te zetten waarbij leerlingen actief zichzelf en de wereld om hen heen gaan ontdekken. Een ander streven van de school is om ook in de zomervakantie open te blijven en een actief aanbod te verzorgen voor de leerlingen zodat zij ook gedurende de zomer iets te doen hebben. Timman en Mauer hebben meteen aangegeven graag gesprekspartner te willen zijn en te helpen met het vinden van geschikte partijen om mee samen te werken.

Daarna ging het over de Studiezalen. Dit zijn locaties waar leerlingen in een veilige en rustige omgeving kunnen studeren onder begeleiding van vakspecialisten. Inmiddels zijn er 14 verschillende studiezalen die op verschillende locaties worden georganiseerd en voor leerlingen van alle scholen toegankelijk zijn. Zo worden er al 400 leerlingen bereikt! Belangrijk onderdeel van deze aanpak is dat niet alleen op de leerprestaties wordt gelet, maar ook op de algemene ontwikkeling en het gedrag. De vertrouwensband tussen de leerlingen en de begeleiders is van wezenlijk belang en hier wordt ook vaak gebruik van gemaakt om problemen in de privésfeer of op school aan te pakken. Een wezenlijke bijdrage dus om de leerlingen in hun ontwikkeling te steunen.