Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 februari 2016

Workshop Nieuw-West 2030 met aftrap door Jan Paternotte

Op 25 februari zullen wij met elkaar een workshop hebben over Amsterdam Nieuw-West 2030. Het is onze bedoeling dat de uiteindelijke uitwerking hiervan kan dienen als een inspirerende context voor ons programma voor 2018. De workshop wordt voorafgegaan door een korte ledenvergadering.

Ontvangst is om 19.15 uur in het Corendon Vitality Hotel op de Aletta Jacobslaan 7 in Amsterdam. We starten exact om 19.30 uur. We worden welkom geheten door de heer Kees Teer, directeur van de Corendon Vitality Hotels. Corendon is bijzonder succesvol en opgericht door Nieuw-West ondernemer Atalay Uslu en leek ons de perfecte omgeving voor deze workshop.

We sluiten de avond af met een borrel aan de bar van het hotel.

Amsterdam Nieuw-West 2030 workshop

Jan Paternotte trapt de workshop af, waarna wij samen met leden, geïnteresseerden en enkele deskundigen eerst op interactieve wijze kennis uitwisselen over ons stadsdeel om daarna in groepen te werken aan onze visie.

Het resultaat zal worden uitgewerkt evenals een actieplan om te komen tot meer diepgang en draagvlak.

Zorg dat je erbij bent en meld je hier aan.

Agenda

De voorlopige agenda voor de ledenvergadering is:

– opening, vaststellen agenda en vaststellen notulen vorige vergadering
– taakverdeling binnen het bestuur en update
– vaststellen stemcommissie
– voorstellen kandida(a)t(ten) algemeen bestuurslid campagne coördinatie
– verkiezing algemeen bestuurslid
– toelichting jaarrekening en goedkeuring
– toelichting begroting en goedkeuring
– uitslag verkiezing
– update uit de fractie
– decharge en vertrek Pieter Nijhof, Karim Talie en Sophie Meijer
– sluiting vergadering

Tot 20 februari kun je andere agendapunten aangeven en kun je je kandidaat stellen voor de vacature algemeen bestuurslid campagnecoördinator.

Wij hopen je 25 februari te ontmoeten en zien ernaar uit om met jullie samen te werken aan een inspirerende toekomstvisie voor Amsterdam Nieuw-West!

Met vriendelijke groet,

Bestuur D66 Amsterdam Nieuw-West

Gerhard Top
Albert van Marwijk Kooy
Adel Tolba
Karim Talie
Pieter Nijhof
Sophie Meijer