Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 januari 2016

D66 feliciteert excellente scholen Nieuw-West

Het was raak in Nieuw-West: het stadsdeel is twee excellente scholen rijker! Zowel bij de Alphons Laudyschool als de Mr G.T.J. de Jonghschool ging het spandoek meteen uit. Een fantastische prestatie, die volgens D66 dan ook zeker een bloemetje verdient!

Scholen kunnen zichzelf kandideren om mee te dingen naar de titel ‘excellente school’. Dit is een initiatief dat in 2012 is opgericht door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Inspectie van het Onderwijs was dit jaar verantwoordelijk voor de toekenning. Sinds 2014 mogen ook scholen die spciaal onderwijs aanbieden meedingen naar de titel. Hiertoe behoren ook de Alphons Laudyschool en Mr G.T.J. de Jonghschool in Nieuw-West. Beide scholen bieden onderwijs aan leerlingen met uiteenlopende en vaak opeenstapelende problemen zoals een slechte thuissituatie, autisme, concentratiestoornissen en ernstige gedragsproblemen. D66 kreeg een inkijkje in de gang van zaken bij deze scholen, die nu met recht de komende drie jaar de titel ‘excellent’ mogen voeren.

Voor de Alphons Laudyschool waren de laatste weken een spannende tijd. Een jaar geleden had de school zich voorgenomen om voor het predicaat ‘excellente school’ te gaan. Afgelopen maandag was het dan zo ver: ze kregen een lovend rapport en het gewenste resultaat. De school kenmerkt zich niet door op slechts één vakgebied uit te blinken, maar is het trots op dat ook in het rapport wordt gesproken over een goed en veilig leerklimaat over de hele linie. Een greep uit het rapport: “[D]e volledigheid, de aandacht voor alle elementen van een goede school en de consequent doorgevoerde samenhang hiertussen in combinatie met een voortreffelijke, in het handelen van alledag ingebedde, geborgde wijze van implementeren, tillen de school uit boven het niveau van zeer goed en zijn met recht als excellent te kwalificeren.” Met 90 leerlingen, 13 docenten en extra ondersteuning vanuit de zorg, werkt de school er hard aan om het beste uit haar leerlingen die halen en ze een zo goed mogelijke onderwijsloopbaan te bieden. Daarnaast kent de school ook bijzondere extra punten, zoals de aandacht voor kunst en cultuur in het onderwijs.

De docenten op de Mr G.T.J. de Jonghschool leken niet verrast door het lovende inspectierapport. Dit soort rapporten hadden ze de afgelopen jaren steeds weer gekregen en dat was dan ook eigenlijk de reden dat men besloot nu ook mee te dingen naar de titel van ‘excellente school’. Er zitten 100 leerlingen vanuit de hele regio hier op school. Waar vroegen het gedrag van leerlingen centraal stond, is dit nu echt het onderwijs. Kinderen werken met regulier lesmateriaal en zitten in een groep die bij hun niveau past. Maar tegelijkertijd doet de school er veel aan om ook de ouders erbij te betrekken, zijn er contacten met jeugdzorg en zijn verschillende zorgprofessionals in de school aanwezig. De school kent een breed excellentieprofiel bestaande uit kwaliteitszorg, coaching/begeleiding en het neerzetten van een helder, positief pedagogisch klimaat, waarvan de vakjury heeft geoordeeld dat de school dit ook echt in de praktijk waarmaakt.

De Alphons Laudyschool en Mr G.T.J. de Jonghschool zijn overigens niet de eerste scholen in Nieuw-West die als excellent zijn betiteld. In het verleden viel deze eer ook al toe aan de Heldringschool. Omdat D66 als dé onderwijspartij deze prestatie graag extra beloont en de scholen graag even in het zonnetje zet, kwam een afvaardiging van bestuur (Gerhard Top) en bestuurscommissie (Stephanie Eger) een bos bloemen en onze welgemeende felicitaties langsbrengen.

Alphons Laudy School