Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 maart 2014

D66-lijsttrekker Ronald Mauer: ‘De kracht van Nieuw-West’

‘De kracht van Nieuw-West’, zo luidt het motto waarmee D66 in dit stadsdeel campagne voert richting de verkiezingen van 19 maart. D66-lijsttrekker Ronald Mauer legt uit: ‘De overheid moet meer loslaten en vertrouwen op bewoners.’

Ronald Mauer is sinds 2010 wethouder Onderwijs, Sport, Verkeer en Emancipatie in Nieuw-West. Daarvoor was hij acht jaar deelraadslid in Osdorp. Voor de derde keer op rij is hij nu D66-lijsttrekker. Mauer: ‘D66 staat voor een krachtig Nieuw-West, waar onderwijs en talentontwikkeling centraal staan, waar iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn, waar een duurzame mix is van wonen, werken en recreëren, en waar de lokale politiek dichtbij de bewoners staat.’

Onderwijs is de basis van de toekomst van ieder kind, zegt Mauer. ‘Het stadsdeel zal door gesprekken met scholen de kwaliteit bewaken, zorgen voor naschoolse opvang en taalonderwijs. Ouderbetrokkenheid, en het nemen van verantwoordelijkheid voor de opvoeding en de ontwikkeling van hun kinderen zijn heel belangrijk.’

Veiligheid in huis en op straat is een tweede speerpunt. ‘Je veilig voelen is een voorwaarde om jezelf te kunnen zijn en geaccepteerd te worden’, zegt Mauer. Ook zet hij zich in voor beter woonbeleid: ‘Nieuw-West moet zorgen voor voldoende sociale huurwoningen voor haar eigen bewoners, maar ook zorgen dat de woningmarkt niet op slot blijft. Mensen moeten kunnen doorstromen of hun eigen huurwoning kunnen kopen. Ook werknemers van bedrijven in Nieuw-West moeten hier een woning kunnen vinden. Nieuw-West moet voldoende aantrekkelijk zijn voor nieuwe inwoners en nieuwe bedrijven. Daarvoor zijn voldoende groen, cultuur en sportfaciliteiten nodig.’

De lokale politiek moet dichtbij de mensen staan. Mauer: ‘De overheid moet meer loslaten en vertrouwen op de denkkracht en het meedoen van bewoners. De nieuwe bestuurlijke situatie biedt daarvoor meer dan ooit kansen. Ook als het om zaken gaat waar niet het stadsdeel maar de gemeenteraad over gaat, moeten wij op komen voor de belangen van de bewoners van Nieuw-West.’

D66 vindt dat mensen vrij zijn om hun leven te kiezen. ‘Hier past geen discriminatie en uitsluiting, geen armoede en geen slechte scholen’, aldus Mauer. ‘Het stadsdeel moet kansen bieden om te leven in vrijheid en jezelf te ontwikkelen. Het stadsdeelbestuur moet mensen stimuleren, en waar nodig helpen, met zorg op maat. Niet het leven uit handen nemen, maar zorgen dat mensen het zelf oppakken. Daarbij hoort dat mensen niet alleen vragen wat de overheid voor hen kan doen, maar ook wat ze zelf kunnen doen voor de samenleving. Mensen moeten dan wel worden beschouwd als volwaardige partner van de overheid, in wijken en scholen. Vrije, zelfstandige en verantwoordelijke bewoners, dat is de kracht van Nieuw-West.’