Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 december 2013

D66 investeert in veiligheid en economie Nieuw-West

De deelraad van Nieuw-West heeft besloten om eenmalig extra te investeren in het stadsdeel. ‘Goed voor Nieuw-West en met name goed voor de bewoners die extra hard worden getroffen door de crisis’, zegt D66 als mede-initiatiefnemer van deze investering.

D66 constateerde tijdens de behandeling van de Begroting Nieuw-West 2014 dat het stadsdeel een hogere reserve heeft om risico’s op te vangen dan wettelijk is vereist. “Er wordt dus onnodig geld gereserveerd in deze moeilijke tijden”, meldt raadslid Tuncay Sevincer, woordvoerder Financiën van de D66-fractie. “Mede op ons initiatief is besloten om deze te hoge reserve toch deels uit te geven aan knelpunten die het stadsdeel kan oplossen.”

Knelpunten in Nieuw-West oplossen

Tijdens de raadsvergadering van 27 november slaagde D66 erin om samen met andere partijen een aanpassing van de begroting aan te nemen die het dagelijks bestuur oproept extra te investeren in Nieuw-West.

Door het aannemen van dit voorstel gaan meerdere knelpunten in het stadsdeel de komende tijd aangepakt worden. “Dit is een goede zaak voor Nieuw-West”, zegt D66-raadslid Jeroen Mirck, woordvoerder Economie, Onderwijs en Veiligheid. “In de eerste plaats gaan we investeren in de leefbaarheid en veiligheid van onze straten, waarbij we actief gaan inzetten op groene stroken en toegankelijke tram- en metrohaltes. Ook de parken worden verbeterd, met meer recreatieve voorzieningen, waterhappers en openbare toiletten. Daarnaast gaan we specifieke investeringen doen in de Molen van Sloten en Het Landje, twee prachtige initiatieven in ons stadsdeel.”

Jongeren en ouderen begeleiden naar werk

Er worden sociale en economische maatregelen getroffen om de bewoners van Nieuw-West te ondersteunen in deze tijden van crisis. D66’er Mirck is vooral blij dat er nu extra geld is om voor jongeren en ouderen de afstand tot een baan te verkleinen. “Wij gaan bijdragen aan scholings- en werkervaringstrajecten voor langdurig werkloze 45-plussers en niet-uitkeringsgerechtigden (‘nuggers’) met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook weten we dat het voor veel jongeren in Nieuw-West enorm lastig is om een stageplaats te vinden tijdens hun opleiding. Om het contact met het bedrijfsleven te verbeteren wordt nu op verzoek van de deelraad een stage-aanjager ingezet, die nauwer contact houdt tussen bedrijven en scholen in Nieuw-West.”

Daarnaast gaat het stadsdeel zich inzetten om kinderarmoede te bestrijden en een betere crisisopvang voor jongeren, met name meiden met een moeilijke gezinssituatie.

Braakliggende terreinen opknappen

Tot slot is de D66-fractie blij dat het aandacht heeft kunnen vragen voor de vele braakliggende terreinen in Nieuw-West. “Wij hebben succesvol gepleit voor investering in langdurig braakliggende terreinen”, meldt Mirck. “Er komt nu geld om buurtinitiatieven en tijdelijke (recreatieve) voorzieningen te financieren. Denk daarbij aan trapveldjes, bankjes of een wandelpad voor scholieren, bewoners en forensen over het grasveld naast station Lelylaan. Daarmee voorzien we in een enorme behoefte van de buurt. Een levendige, verzorgde wijk draagt bij aan het veiligheidsgevoel en de sfeer in Nieuw-West.”