Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 december 2010

D66 pleit voor meer modale huurwoningen

D66 Nieuw-West heeft voor elkaar gekregen dat in het onderzoek naar de gevolgen voor de woningmarkt de behoefte naar extra modale huurwoningen in kaart worden gebracht. Als het aan D66 ligt, komen er meer modale huurwoningen in Nieuw-West.

Met ingang van 1 januari 2011 wordt als gevolg van nieuwe Europese regelgeving de inkomensnorm voor sociale huurwoningen verlaagd van 37.000,- naar 33.000,- euro. Hierdoor komen minder mensen in aanmerking voor een sociale huurwoning en wordt het moeilijker voor mensen met een modaal inkomen om een betaalbare huurwoning te vinden. Ook voor mensen die nu in een sociale huurwoning wonen – en bij wie het inkomen in de loop der tijd is gegroeid tot boven de 33.000,- euro zijn de mogelijkheden om te verhuizen kleiner geworden. De doorstroming op de woningmarkt stagneert, waardoor er minder sociale huurwoningen beschikbaar komen voor mensen die dat ├ęcht nodig hebben. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is om een impuls te geven aan de bouw van meer modale huurwoningen.

D66 Nieuw-West vindt het belangrijk om te onderzoeken hoe groot de gevolgen zijn van de verlaging van deze inkomensnorm voor sociale huurwoningen voor de woningmarkt. Samen met de coalitiegenoten PvdA en GroenLinks heeft D66 het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-West gevraagd om deze consequenties te onderzoeken. Ook oppositiepartijen, zoals de Tulpen voor Amsterdam, steunden dit voorstel. Het Dagelijks Bestuur heeft bij monde van wethouder Paulus de Wilt aangegeven reeds bezig te zijn met een onderzoek, maar deed in de deelraadsvergadering van 14 december de toezegging om in dit onderzoek ook expliciet aandacht te besteden aan modale huurwoningen en hierbij met voorstellen te komen die een eventueel impuls kunnen geven aan de extra benodigde modale huurwoningen in Nieuw-West.