Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 oktober 2010

D66 Nieuw West steunt bedreigde broedplaats De Toorop

D66 Nieuw-West heeft samen met haar coalitiepartners GroenLinks en PvdA op 19 oktober een motie ingediend tot behoud van broedplaats De Toorop. Vanwege het faillissement van de verhuurder dreigden de creatieve ondernemingen in het pand binnen drie weken een huuropzegging te krijgen. Dit stond in schril contrast met de eerdere toezegging dat het gebouw voor vijf jaar beschikbaar zou zijn voor verhuur als broedplaats.

De drie coalitiepartijen van stadsdeel Nieuw-West zijn van mening dat het gebouw De Toorop als broedplaats behouden moet blijven, omdat er juist meer behoefte is aan broedplaatsen in het stadsdeel. Via een motie hebben de partijen samen het Dagelijks Bestuur opgeroepen om er bij woningbouwcorporatie De Key op aan te dringen een andere verhuurder te zoeken voor het gebouw De Toorop, zodat de broedplaats kan blijven bestaan. Met een meerderheid van stemmen is deze motie aangenomen door de deelraad van Amsterdam Nieuw-West.

De motie, opgesteld door GroenLinks, ligt in het verlengde van het bestuursprogramma, waarin het DB zich uitspreekt voor het stimuleren van de vestiging van culturele ondernemingen en broedplaatsen in Nieuw-West, om creatieve bedrijvigheid en levendigheid in de buurten van het stadsdeel te faciliteren.