Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 22 februari 2010

Passende maatregelen geluidsoverlast Schiphol

In 2008 zijn na een intensieve en luidruchtige proefperiode de uitvliegroutes vanaf de Zwanenburgbaan veranderd. Opstijgende toestellen scheren nu vaker over Amsterdam Nieuw West, waardoor de klachten over geluidsoverlast door Schiphol flink zijn toegenomen. “Dit moet met passende maatregelen bestreden worden,” aldus Eugène Mathijssen, kandidaat-raadslid van D66 Amsterdam Nieuw West.

 

Als bewoner van De Aker heeft hij het allemaal zien gebeuren. In het kader van het experiment “Parallel Starten” werden alle vliegtuigen maandenlang vanaf de Zwanenburgbaan de lucht in gestuurd. Eugène Mathijssen, kandidaatnr. 10Direct na het opstijgen maakten de toestellen een scherpe bocht naar rechts, zodat ze op geringe hoogte vlak langs – en soms over – de woningen scheerden. “Om de twee minuten kwam er een vliegtuig over. En dat ging dan zo de hele dag en avond door. Je kon elkaar in huis dan niet meer verstaan,” is de ervaring van Eugène Mathijssen. “Maar ook vernam ik dat de bewoners van Geuzenveld–Slotermeer en Slotervaart steeds meer last kregen van geluidsoverlast door Schiphol. Logisch, want de vliegtuigen draaien weg van Zwanenburg naar de Sloterplas om vervolgens boven deze stadsdelen uit te waaieren.”

 

Zwanenburgbaan

D66 Amsterdam Nieuw West onderkent het grote belang van de aanwezigheid van de luchthaven in de directe omgeving, maar blijft waken over de geluidshinder. “Schiphol wil verder groeien en heeft daarom haar startcapaciteit vergroot door de Zwanenburgbaan en de parallel gelegen Polderbaan tegelijk in te zetten. Daardoor kunnen er nu twee vliegtuigen tegelijk opstijgen. Daarbij zal de voor Amsterdam Nieuw West zo luidruchtige Zwanenburgbaan steeds meer gebruikt gaan worden. Mijn mening is, dat er geen onveilige situaties in de lucht ontstaan, wanneer de vertrekkende vliegtuigen van de Zwanenburgbaan niet direct een scherpe bocht naar rechts draaien, maar langer rechtuit blijven vliegen en pas op een gecontroleerd en vast draaipunt die bocht inzetten. Dat zal een stuk minder geluidsoverlast opleveren voor Amsterdam Nieuw West,” zegt Eugène Mathijssen. “Als onderwijspartij moet D66 zich in ieder geval sterk maken, dat er na 21.00 uur geen vliegtuigen meer boven Amsterdam Nieuw West mogen opstijgen. Als het weer eens spitsuur is boven De Aker, denk ik vaak: mijn buurkinderen liggen al in bed, want die moeten morgen weer naar school. Geluidsoverlast door Schiphol in de avonduren leidt tot kinderen die vermoeid zijn en minder geconcentreerd de lessen kunnen volgen.”

 

Alternatieve routes

Mathijssen stelt vast, dat niet stadsdeel Amsterdam Nieuw West straks de vliegroutes boven haar gebied kan vast stellen. Daarom is het belangrijk, dat het nieuwe Dagelijkse Bestuur straks een plaats gaat opeisen in verschillende overlegorganen – zoals de Alders Tafel – met betrekking tot Schiphol. “Dan kun je wel proberen invloed uit te oefenen op de vliegroutes langs en over Amsterdam Nieuw West. Er zijn door luchtvaartdeskundigen alternatieve vliegroutes summier onderzocht die de geluidsoverlast voor zowel Zwanenburg als Amsterdam Nieuw West verminderen. Dat moet dan maar eens op korte termijn meer in detail onderzocht worden.”