Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 februari 2010

Stimuleer creatieve economie

Ondanks de economische crisis ziet D66 volop kansen voor Nieuw-West. In ‘creative capital’ Amsterdam liggen ook voor dit stadsdeel mogelijkheden om de creatieve industrie hier naartoe te halen. Nieuwe ondernemers zijn een stimulans voor de werkgelegenheid.

De economische crisis heeft het afgelopen jaar veel mensen geraakt en is ook nu nog niet voorbij. “We moeten niet gaan somberen”, zegt kandidaat-raadslid Jeroen Mirck van D66 Amsterdam Nieuw-West, onder meer verantwoordelijk voor economische onderwerpen. “Een crisis biedt juist kansen om nieuwe dingen op te starten en de basis te leggen voor de betere tijden die gaan komen.”

Mirck ziet die kansen volop in het stadsdeel Amsterdam Nieuw-West, dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart ontstaat door de samenvoeging van Slotervaart, Osdorp en Geuzenveld-Slotermeer. “Dit stadsdeel beschikt over kwaliteiten die stimulerend zijn voor de ontwikkeling van de economie. Het is goed toegankelijk en biedt kansen en vestigingsmogelijkheden aan grote en kleine ondernemers. Steeds meer ondernemers weten de weg naar Nieuw-West te vinden. Niet in de laatste plaats omdat het prijsniveau van kantoor- en bedrijfsruimtes hier relatief aantrekkelijk is.”

Creatieve ondernemers

Naast de traditionele bedrijven ontstaan er steeds vaker concentraties van “creatieve ondernemers”, zelfstandigen die buiten de gebaande paden werken. In Amsterdam bevinden zich concentraties van creatieve ondernemers in onder meer Vliegbasis De Huygens en in Garage Notweg. Hun werk bevindt zich op het kruispunt van cultuur, business en technologie. Zij creëren, produceren en distribueren goederen en diensten die raakvlakken hebben met ruimtelijke ordening, sociaal beleid, onderwijs, de arbeidsmarkt, toerisme, PR/marketing, investeringen en techniek. Creatieve ondernemers verkennen hun grenzen en zoeken samenwerking. Vaak zijn zij ook betrokken bij de buurt waarin zij zijn gevestigd.

De afdeling D66 Amsterdam Nieuw-West is blij met deze trend, maar constateert tegelijk dat ondernemers die zich in het stadsdeel willen vestigen onnodig worden gehinderd door bureaucratie en omslachtige procedures. Ook blijkt de keuzevrijheid beperkt als het gaat om het kopen of huren van winkelruimte.

“Dit soort ondernemers moet gestimuleerd worden zich hier te vestigen”, zegt Mirck. “Daarom maakt D66 zich in Nieuw West sterk voor minder bureaucratie, meer keuzevrijheid bij koop of huur van bedrijfsruimte en versterking van netwerken van ondernemers. We willen een promotiecampagne starten voor het stadsdeel, gericht op ondernemers en banken die in deze ondernemers moeten investeren. Verder kunnen vestigingsmogelijkheden onder andere worden bevorderd door het bieden van de mogelijkheid om kortlopende huurcontracten te sluiten die kunnen worden verlengd als een bedrijf groeit.”

Levendige stadskernen

Als het aan D66 Amsterdam Nieuw-West ligt, kent het nieuwe stadsdeel verschillende levendige stadskernen, waar ruimte is voor het groot-, midden- en kleinbedrijf, maar ook voor horecaondernemers en ondernemers die actief zijn in de culturele of de creatieve sector. Voorbeelden van interessante initiatieven zijn Garage Notweg, Atelier West aan de Postjesweg, Vliegbasis de Huygens aan de Jan Evertsenstraat en het Bedrijven Centrum Osdorp.

Maar er zijn meer mogelijkheden, die in samenwerking met woningcorporaties en vastgoedexploitanten opgezet kunnen worden. “Enkele ondernemers uit de creatieve sector die al gevestigd zijn in dit stadsdeel hebben plannen voor meer gezamenlijke initiatieven en die moeten van harte ondersteund worden”, zegt Mirck. “Nieuw-West moet de rode loper uitrollen voor bedrijvigheid en een creatieve economie. Dat doe je onder meer door het verbeteren van de veiligheid voor mensen die ’s nachts werken, bijvoorbeeld door de inzet van nachtbussen die niet alleen de plaatsen aandoen waar het uitgaanspubliek is, maar ook de plaatsen waarvan bekend is dat er ’s nachts wordt gewerkt.” Mirck doelt daarmee onder andere op het World Fashion Centre, waar zich het callcenter van KLM en andere luchtvaartmaatschappijen bevindt.

Nieuw-West is een gebied vol kansen, vindt D66, onder meer door de gunstige ligging in de nabijheid van Schiphol, het westelijk havengebied en de Zuidas. “Maar ook de internationale bevolking biedt juist kansen, denk alleen al aan de vreemde talen die veel mensen machtig zijn. Laten we daar de kansen van benutten.”