Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 januari 2010

Iedereen moet zich veilig voelen in Nieuw West

D66 kandidaat Tuncay Sevincer wil wijkagent terug in de buurt:

“Iedereen die in Nieuw West woont of werkt moet zich veilig voelen.” Aan het woord is D66 kandidaat-raadslid Tuncay Sevincer (46), die zich sterk maakt voor een veilig én schoon stadsdeel.

“Er moet meer blauw op straat komen en het contact tussen de wijkagenten en de buurt moet worden versterkt. Dat kan bereikt worden door de bureaucratie bij de politie terug te dringen en andere prioriteiten te stellen.
Als het om handhaving van de orde gaat, heeft de overheid een duidelijke taak. Bij misdrijven en wangedrag dient er direct ingegrepen te worden. Maar volgens Tuncay speelt ook preventie een grote rol bij het verhogen van de veiligheid in Nieuw West. “Dat is de taak van de wijkagent. Hij weet als geen ander wat er leeft en speelt in zijn buurt. Hij wordt in zijn werk echter beperkt door veel bureaucratie en administratieve handelingen. Daardoor dreigt hij het contact met zijn buurt te verliezen.”

Doeltreffender

De oplossingen om het politietekort te compenseren, werken volgens Tuncay Sevincer niet. Er wandelen en fietsen weliswaar toezichthouders door de buurt, maar daar gaat een onvoldoende preventieve werking van uit. Daarom moet de wijkagent weer minimaal 80 procent van zijn tijd in de buurt aanwezig zijn. Dat is immers de norm. “Er moet beter naar de wijkagent geluisterd worden, zodat zijn ervaringen de basis kunnen vormen voor een nieuw en doeltreffender veiligheidsbeleid,” aldus Tuncay, die al 38 jaar in Amsterdam woont waarvan de laatste 14 jaar met veel plezier in Nieuw-Sloten.

 

Clean Team

De nummer drie op de D66-lijst voor de komende deelraadsverkiezingen is van mening dat het veiligheidsgevoel bevorderd kan worden door het fusiestadsdeel ook schoon en opgeruimd te houden. Daarvoor moet de samenwerking tussen de verschillende vestigingen van de stadsreiniging versterkt worden.
“Ook het in Osdorp zo succesvolle Clean Team zal in Geuzenveld-Slotermeer en Slotervaart geïntroduceerd moeten worden. Dit zijn vliegende brigades die uitrukken om zwerfvuil uit de straten te verwijderen,” zegt Tuncay. “In de parken van Nieuw West moeten grote afvalbakken geplaatst worden, die bij mooi weer dagelijks moeten worden geleegd. Inwoners van Nieuw West hebben uiteraard ook een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het schoonhouden van hun leefomgeving.

Leerprojecten

D66 Nieuw West zoekt naar creatieve oplossingen om hardnekkige overlast van hangjongeren aan te pakken. “Bijvoorbeeld door ze stage te laten lopen bij de politie. Dat heeft in Utrecht prima gewerkt. Een andere mogelijkheid is het inzetten van creatieve, inspirerende en verbindende leerprojecten. Belangrijk is  om ouders te doorgingen van hun verantwoordelijkheden als opvoeder. En als er schade wordt aangericht, zullen jongeren zelf voor de kosten moeten opdraaien.” Daarnaast wil Sevincer een onderzoek naar de kosten die worden gemaakt om vernielingen op metro- en treinstations te herstellen. “Misschien is het preventief inzetten van toezichthouders goedkoper.”

Verkeer en Geluidsoverlast

Ook Nieuw West kent onveilige verkeerssituaties. Daarom is D66 voorstander voor het beveiligen van sluipwegen waar met hoge snelheden wordt gereden, fiets—en verkeerslessen in het basisonderwijs en een strengere handhaving van de wet.
Tuncay: “Geluidsoverlast kan een gevoel van onbehagen en onveiligheid geven. De veroorzakers moeten dan ook worden aangepakt. De geluidsoverlast door Schiphol is de laatste jaren flink toegenomen. Daarom zal stadsdeel Nieuw West een plaats moeten opeisen in overlegorganen met betrekking tot Schiphol. Dan kan er aangedrongen worden op maatregelen, zoals het gebruik van geluidsarme toestellen, beperking van het grondlawaai en het verleggen van aanvliegroutes.”