Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 december 2009

Verkiezingsprogramma vastgesteld

Het verkiezingsprogramma van D66 Amsterdam Nieuw West is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 december jl. vastgesteld. Het programma vormt een stevig fundament voor de komende vier jaar.

Bij de totstandkoming van het verkiezingsprogramma is een brede groep leden in Nieuw West actief geweest via onder andere de programmacommissie en de kritische meelezersgroep.